Lansarea programului nažional "Transportor blindat pentru trupe 8x8" la Uzina Automecanica Moreni (“8x8 Armoured Personnel Carrier” national program launched at Moreni Auto Mechanical Plant)

Ministrul Gabriel Oprea adresându-se audienþei la lansarea programului naþional "Transportor blindat pentru trupe 8x8" (Minister Gabriel Oprea addressing the audience at the starting-up of the “8x8 Armoured Personnel Carrier” program)- foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Gabriel Oprea adresāndu-se audienžei la lansarea programului nažional "Transportor blindat pentru trupe 8x8" (Minister Gabriel Oprea addressing the audience at the starting-up of the “8x8 Armoured Personnel Carrier” program)- foto Valentin Ciobīrcć