Lansarea programului național "Transportor blindat pentru trupe 8x8" la Uzina Automecanica Moreni (“8x8 Armoured Personnel Carrier” national program launched at Moreni Auto Mechanical Plant)

Ministrul Gabriel Oprea, împreunã cu angajaþii Uzinei Automecanica Moreni (Minister Gabriel Oprea and the Moreni Auto Machanical Plant’s employees )- foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Gabriel Oprea, împreună cu angajații Uzinei Automecanica Moreni (Minister Gabriel Oprea and the Moreni Auto Machanical Plant’s employees )- foto Valentin Ciobîrcă