Lansarea proiectului de construire de locuințe pentru tineri, în regim ANL, pe terenuri situate în zona Ghencea

Aspect de la lansarea proiectului de construire de locuinþe pentru tineri, în regim ANL, pe terenuri situate în zona Ghencea - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de la lansarea proiectului de construire de locuințe pentru tineri, în regim ANL, pe terenuri situate în zona Ghencea - foto Valentin Ciobîrcă