Înãlþarea drapelelor României ºi NATO la sediul MApN - foto Eugen Mihai
(Romanian and NATO Colours hoisting at MoND HQ) Înãlþarea drapelului României la sediul MApN - foto Eugen Mihai
(Romanian Colours hoisting at MoND HQ)Înãlþarea drapelului NATO la sediul MApN - foto Eugen Mihai 
(NATO Colours hoisting at MoND HQ)
Înălțarea drapelelor României și NATO la sediul MApN - foto Eugen Mihai
(Romanian and NATO Colours hoisting at MoND HQ)
Vizualizat: 545 ori.
Înălțarea drapelului României la sediul MApN - foto Eugen Mihai
(Romanian Colours hoisting at MoND HQ)
Vizualizat: 672 ori.
Înălțarea drapelului NATO la sediul MApN - foto Eugen Mihai
(NATO Colours hoisting at MoND HQ)
Vizualizat: 520 ori.
Ministrul Gabriel Oprea primeºte onorul - foto Eugen Mihai
(Defence Minister Gabriel Oprea taking the salute) Aspect de la ceremonie - foto Eugen Mihai
(Aspect from the ceremony)Înãlþarea drapelelor României ºi NATO la Iaºi - foto Daniel Burlacu
(Romanian and NATO Colours hoisting in Iasi)
Ministrul Gabriel Oprea primește onorul - foto Eugen Mihai
(Defence Minister Gabriel Oprea taking the salute)
Vizualizat: 659 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Eugen Mihai
(Aspect from the ceremony)
Vizualizat: 668 ori.
Înălțarea drapelelor României și NATO la Iași - foto Daniel Burlacu
(Romanian and NATO Colours hoisting in Iasi)
Vizualizat: 451 ori.
Defilarea militarilor Brigãzii 15 Mecanizate Iaºi cu prilejul Zilei NATO - foto Daniel Burlacu
(The parade of the military from the 15th Mechanized Brigade Iasi on NATO Day)Înãlþarea drapelelor României ºi NATO la Brigada 81 Mecanizatã Bistriþa - foto Florin Apãfãian
(Romanian and NATO Colours hoisting at the 81st Mechanized Brigade Bistrita on NATO Day)Ceremonie militarã de Ziua NATO la sediul Statului Major al Forþelor Terestre - foto MApN
Defilarea militarilor Brigăzii 15 Mecanizate Iași cu prilejul Zilei NATO - foto Daniel Burlacu
(The parade of the military from the 15th Mechanized Brigade Iasi on NATO Day)
Vizualizat: 474 ori.
Înălțarea drapelelor României și NATO la Brigada 81 Mecanizată Bistrița - foto Florin Apăfăian
(Romanian and NATO Colours hoisting at the 81st Mechanized Brigade Bistrita on NATO Day)
Vizualizat: 504 ori.
Ceremonie militară de Ziua NATO la sediul Statului Major al Forțelor Terestre - foto MApN
Vizualizat: 416 ori.
Ceremonia militarã dedicatã sãrbãtoririi Zilei NATO la Buzãu - foto MApN

Militarii Garnizoanei Focºani la ceremonia organizatã cu prilejul Zilei NATO - foto Marius Dudãu
Ceremonia militară dedicată sărbătoririi Zilei NATO la Buzău - foto MApN

Vizualizat: 436 ori.
Militarii Garnizoanei Focșani la ceremonia organizată cu prilejul Zilei NATO - foto Marius Dudău
Vizualizat: 431 ori.