Ceremonii de celebrare a Zilei NATO în Ministerul Apărării Naționale (NATO Day celebrated at the Ministry of National Defence HQ)

Militarii Garnizoanei Focºani la ceremonia organizatã cu prilejul Zilei NATO - foto Marius Dudãu

Militarii Garnizoanei Focșani la ceremonia organizată cu prilejul Zilei NATO - foto Marius Dudău