Generalul maior ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, l-a primit pe generalul Simeon Hristov Simeonov, ºeful Statului Major al Apãrãrii din Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcã
(The Chief of General Staff, Major General Stefan Danila met with the Chief of Defence Staff from Bulgaria General Hristov Simeonov) Generalul maior ªtefan Dãnilã ºi generalul Simeon Hristov Simeonov - foto Valentin Ciobîrcã
(Major General Stefan Danila and General Hristov Simeonov)Viorel Oancea, secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare din M.Ap.N., ºi generalul Simeon Hristov Simeonov - foto Valentin Ciobîrcã 
(Viorel Oancea ,State Secretary for Defence Policy and Planning in Romanian MoND, and General Hristov Simeonov )
Generalul maior Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, l-a primit pe generalul Simeon Hristov Simeonov, șeful Statului Major al Apărării din Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcă
(The Chief of General Staff, Major General Stefan Danila met with the Chief of Defence Staff from Bulgaria General Hristov Simeonov)
Vizualizat: 1851 ori.
Generalul maior Ștefan Dănilă și generalul Simeon Hristov Simeonov - foto Valentin Ciobîrcă
(Major General Stefan Danila and General Hristov Simeonov)
Vizualizat: 1573 ori.
Viorel Oancea, secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare din M.Ap.N., și generalul Simeon Hristov Simeonov - foto Valentin Ciobîrcă
(Viorel Oancea ,State Secretary for Defence Policy and Planning in Romanian MoND, and General Hristov Simeonov )
Vizualizat: 1153 ori.