Generalul maior Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, l-a primit pe generalul Simeon Hristov Simeonov, șeful Statului Major al Apărării din Bulgaria (Official visit of the Chief of Defence Staff from Bulgaria)

Generalul maior ªtefan Dãnilã ºi generalul Simeon Hristov Simeonov - foto Valentin Ciobîrcã
(Major General Stefan Danila and General Hristov Simeonov)

Generalul maior Ștefan Dănilă și generalul Simeon Hristov Simeonov - foto Valentin Ciobîrcă
(Major General Stefan Danila and General Hristov Simeonov)