Generalul maior Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, l-a primit pe generalul Simeon Hristov Simeonov, șeful Statului Major al Apărării din Bulgaria (Official visit of the Chief of Defence Staff from Bulgaria)

Generalul maior ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, l-a primit pe generalul Simeon Hristov Simeonov, ºeful Statului Major al Apãrãrii din Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcã
(The Chief of General Staff, Major General Stefan Danila met with the Chief of Defence Staff from Bulgaria General Hristov Simeonov)

Generalul maior Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, l-a primit pe generalul Simeon Hristov Simeonov, șeful Statului Major al Apărării din Bulgaria - foto Valentin Ciobîrcă
(The Chief of General Staff, Major General Stefan Danila met with the Chief of Defence Staff from Bulgaria General Hristov Simeonov)