Ministrul Gabriel Oprea acordã Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi o Diplomã de Excelenþã - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Gabriel Oprea awarding the National Association of War Veterans a Commendation Diploma) Aspect de la intonarea Imnului naþional al României - foto Valentin Ciobîrcã 
(Romanian Anthem is being played) Aspect din timpul conferinþei - foto Valentin Ciobîrcã
(Participants in the conference)
Ministrul Gabriel Oprea acordă Asociației Naționale a Veteranilor de Război o Diplomă de Excelență - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Gabriel Oprea awarding the National Association of War Veterans a Commendation Diploma)
Vizualizat: 772 ori.
Aspect de la intonarea Imnului național al României - foto Valentin Ciobîrcă
(Romanian Anthem is being played)
Vizualizat: 829 ori.
Aspect din timpul conferinței - foto Valentin Ciobîrcă
(Participants in the conference)
Vizualizat: 746 ori.
Generalul în retragere Marin Dragnea, preºedintele Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã
(General (R) Marin Dragnea, chairman of the National Association of War Veterans)Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea ºi preºedintele Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi, general în retragere Marin Dragnea - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister of National Defence Gabriel Oprea and the chairman of the National Association of War Veterans General (R) Marin Dragnea)Ministrul Gabriel Oprea se adreseazã veteranilor de rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister Gabriel Oprea delivering his speech to the war veterans)
Generalul în retragere Marin Dragnea, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război - foto Valentin Ciobîrcă
(General (R) Marin Dragnea, chairman of the National Association of War Veterans)
Vizualizat: 906 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea și președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, general în retragere Marin Dragnea - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence Gabriel Oprea and the chairman of the National Association of War Veterans General (R) Marin Dragnea)
Vizualizat: 727 ori.
Ministrul Gabriel Oprea se adresează veteranilor de război - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Gabriel Oprea delivering his speech to the war veterans)
Vizualizat: 726 ori.
Aspect din timpul conferinþei - foto Valentin Ciobîrcã 
(Participants in the conference)
Aspect din timpul conferinței - foto Valentin Ciobîrcă
(Participants in the conference)
Vizualizat: 842 ori.