Sfinþirea Drapelului de luptã al SMFT - foto Petricã Mihalache
(Blessing the Colours of the Land Forces Staff) ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul de brigadã Ariton Ioniþã, sãrutã Drapelul de luptã al SMFT - foto Petricã Mihalache
(The Chief of Land Forces Staff, Brigadier Ariton Ioniþã, kissing the Colors of the Land Forces Staff)Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea îi înmâneazã Drapelul de luptã ºefului SMFT - foto Valentin Ciobârcã
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, handing over the Colors of the Land Forces Staff to the Chief of Land Forces Staff)
Sfințirea Drapelului de luptă al SMFT - foto Petrică Mihalache
(Blessing the Colours of the Land Forces Staff)
Vizualizat: 1113 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul de brigadă Ariton Ioniță, sărută Drapelul de luptă al SMFT - foto Petrică Mihalache
(The Chief of Land Forces Staff, Brigadier Ariton Ioniță, kissing the Colors of the Land Forces Staff)
Vizualizat: 1348 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea îi înmânează Drapelul de luptă șefului SMFT - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, handing over the Colors of the Land Forces Staff to the Chief of Land Forces Staff)
Vizualizat: 1206 ori.
ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul de brigadã Ariton Ioniþã, primeºte Drapelul de luptã al SMFT - foto Petricã Mihalache
(The Chief of Land Forces Staff, Brigadier Ariton Ioniþã taking over the Colors of the Land Forces Staff)Aspect din timpul ceremoniei desfãºurate la Monumentul eroilor români cãzuþi la datorie - foto Valentin Ciobârcã
(Photo from the ceremony at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty)Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobârcã
(Photo from the ceremony)
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul de brigadă Ariton Ioniță, primește Drapelul de luptă al SMFT - foto Petrică Mihalache
(The Chief of Land Forces Staff, Brigadier Ariton Ioniță taking over the Colors of the Land Forces Staff)
Vizualizat: 1257 ori.
Aspect din timpul ceremoniei desfășurate la Monumentul eroilor români căzuți la datorie - foto Valentin Ciobârcă
(Photo from the ceremony at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty)
Vizualizat: 1170 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobârcă
(Photo from the ceremony)
Vizualizat: 1100 ori.
Defilarea Gãrzii de Onoare  - foto Valentin Ciobârcã
(The Guard of Honor marching)Depunere de coroane la Monumentul Eroilor Artileriºti - foto Petricã Mihalache
(Wreath-laying at the Monument of Artillery Heroes)Ceremonie la Monumentul Eroilor Artileriºti - foto Petricã Mihalache
(Ceremony at the Monument of Artillery Heroes)
Defilarea Gărzii de Onoare - foto Valentin Ciobârcă
(The Guard of Honor marching)
Vizualizat: 1135 ori.
Depunere de coroane la Monumentul Eroilor Artileriști - foto Petrică Mihalache
(Wreath-laying at the Monument of Artillery Heroes)
Vizualizat: 1043 ori.
Ceremonie la Monumentul Eroilor Artileriști - foto Petrică Mihalache
(Ceremony at the Monument of Artillery Heroes)
Vizualizat: 1028 ori.
Reprezentanþii SMFT depun o coroanã de flori la Monumentul Geniului - foto Valentin Ciobârcã
(Land Forces Staff representatives during the wreath-laying ceremony at the Monument of Engineers)Ceremonie organizatã la Monumentul Geniului - foto Valentin Ciobârcã
(Ceremony at the Monument of Engineers)Coroane de flori depuse la Monumentul Geniului - foto Valentin Ciobârcã
(Wreath laid during the ceremony at the Monument of Engineers)
Reprezentanții SMFT depun o coroană de flori la Monumentul Geniului - foto Valentin Ciobârcă
(Land Forces Staff representatives during the wreath-laying ceremony at the Monument of Engineers)
Vizualizat: 1154 ori.
Ceremonie organizată la Monumentul Geniului - foto Valentin Ciobârcă
(Ceremony at the Monument of Engineers)
Vizualizat: 1120 ori.
Coroane de flori depuse la Monumentul Geniului - foto Valentin Ciobârcă
(Wreath laid during the ceremony at the Monument of Engineers)
Vizualizat: 1244 ori.