Ceremonia de acordare a Drapelului de luptă Statului Major al Forțelor Terestre (Handing over the Colours of the Land Forces Staff)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea îi înmâneazã Drapelul de luptã ºefului SMFT - foto Valentin Ciobârcã
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, handing over the Colors of the Land Forces Staff to the Chief of Land Forces Staff)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea îi înmânează Drapelul de luptă șefului SMFT - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence, Gabriel Oprea, handing over the Colors of the Land Forces Staff to the Chief of Land Forces Staff)