Ceremonia de acordare a Drapelului de luptă Statului Major al Forțelor Terestre (Handing over the Colours of the Land Forces Staff)

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul de brigadã Ariton Ioniþã, primeºte Drapelul de luptã al SMFT - foto Petricã Mihalache
(The Chief of Land Forces Staff, Brigadier Ariton Ioniþã taking over the Colors of the Land Forces Staff)

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul de brigadă Ariton Ioniță, primește Drapelul de luptă al SMFT - foto Petrică Mihalache
(The Chief of Land Forces Staff, Brigadier Ariton Ioniță taking over the Colors of the Land Forces Staff)