Ceremonia de acordare a Drapelului de luptă Statului Major al Forțelor Terestre (Handing over the Colours of the Land Forces Staff)

Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobârcã
(Photo from the ceremony)

Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobârcă
(Photo from the ceremony)