Ceremonia de repatriere de la Flotila 90 Transport Aerian

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea adresându-se audienþei la ceremonia de repatriere - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea adresându-se audienței la ceremonia de repatriere - foto Cătălin Ovreiu