Ceremonii dedicate Zilei Independenței de Stat a României, Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial și Zilei Europei(Military Ceremonies for Romania’s Independence Day, the Victory Day and Europe Day)

Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã în garnizoana Focºani (Military ceremony organized in Focºani Garrison) - foto Cãtãlin Dina

Aspect de la ceremonia militară desfășurată în garnizoana Focșani (Military ceremony organized in Focșani Garrison) - foto Cătălin Dina