Ceremonii dedicate Zilei Independenței de Stat a României, Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial și Zilei Europei(Military Ceremonies for Romania’s Independence Day, the Victory Day and Europe Day)

Ministrul apãrãrii naþionale  
dezveleºte placa comemorativã pe care sunt dãltuite numele eroilor Armatei României cãzuþi la datorie în teatrele de operaþii  (The Minister of National Defence unveiling the commemorative plate with the names of Romanian military heroes killed in the theaters of operations)- foto Vali Ciobârcã

Ministrul apărării naționale
dezvelește placa comemorativă pe care sunt dăltuite numele eroilor Armatei României căzuți la datorie în teatrele de operații (The Minister of National Defence unveiling the commemorative plate with the names of Romanian military heroes killed in the theaters of operations)- foto Vali Ciobârcă