Sublocotenent (p.m.) Cãtãlin-Ionel Marinescu, erou cãzut la datorie în Afganistan 
(2nd Lieutenant (posthumos) Cãtãlin-Ionel Marinescu, killed in action in Afghanistan)Highlight for Album: Ceremonia de repatriere de la Flotila 90 Transport Aerian Moment de reculegere în memoria eroului Cãtãlin-Ionel Marinescu - foto Vali Ciobîrcã
(Moment of silence in memory of Hero eroului Cãtãlin-Ionel Marinescu)
Sublocotenent (p.m.) Cătălin-Ionel Marinescu, erou căzut la datorie în Afganistan
(2nd Lieutenant (posthumos) Cătălin-Ionel Marinescu, killed in action in Afghanistan)
Vizualizat: 1235 ori.
Album: Ceremonia de repatriere de la Flotila 90 Transport Aerian
Actualizat: 05/12/11
Contine: 3 poze.
Vizualizat: 1683 ori.
Moment de reculegere în memoria eroului Cătălin-Ionel Marinescu - foto Vali Ciobîrcă
(Moment of silence in memory of Hero eroului Cătălin-Ionel Marinescu)
Vizualizat: 992 ori.
Serviciu religios desfãºurat la sediul M.Ap.N. în memoria eroului Cãtãlin-Ionel Marinescu - foto Vali Ciobîrcã
(Religious service at defence ministry HQ in memory of Hero eroului Cãtãlin-Ionel Marinescu) Aspect de la ceremonia militarã organizatã în baza Lagman, Afganistan - foto Cristian Surugiu 
(Military ceremony at Lagman Base, Afghanistan) Aspect de la ceremonia militarã organizatã în baza Lagman, Afganistan - foto Cristian Surugiu 
(Military ceremony at Lagman Base, Afghanistan)
Serviciu religios desfășurat la sediul M.Ap.N. în memoria eroului Cătălin-Ionel Marinescu - foto Vali Ciobîrcă
(Religious service at defence ministry HQ in memory of Hero eroului Cătălin-Ionel Marinescu)
Vizualizat: 803 ori.
Aspect de la ceremonia militară organizată în baza Lagman, Afganistan - foto Cristian Surugiu
(Military ceremony at Lagman Base, Afghanistan)
Vizualizat: 907 ori.
Aspect de la ceremonia militară organizată în baza Lagman, Afganistan - foto Cristian Surugiu
(Military ceremony at Lagman Base, Afghanistan)
Vizualizat: 876 ori.
Aspect de la momentul de reculegere - Kandahar - foto Cristian Surugiu
(Moment of silence – Kandahar)Aspect de la momentul de reculegere - Statul Major al Forþelor Navale ºi Statul Major al Forþelor Aeriene - foto Ion Burghiºan
(Moment of silence – Navy Staff and Air Force Staff)Aspect de la ceremonia militarã organizatã în Portul militar Constanþa - foto GMMFN 
(Military ceremony in militar port Constanþa)
Aspect de la momentul de reculegere - Kandahar - foto Cristian Surugiu
(Moment of silence – Kandahar)
Vizualizat: 948 ori.
Aspect de la momentul de reculegere - Statul Major al Forțelor Navale și Statul Major al Forțelor Aeriene - foto Ion Burghișan
(Moment of silence – Navy Staff and Air Force Staff)
Vizualizat: 907 ori.
Aspect de la ceremonia militară organizată în Portul militar Constanța - foto GMMFN
(Military ceremony in militar port Constanța)
Vizualizat: 708 ori.
Aspect de la ceremonia militarã organizatã în Portul militar Constanþa - foto GMMFN
(Military ceremony in militar port Constanþa)Aspect de la ceremonia organizatã la Divizia 1 Infanterie din Bucureºti - foto Gabriel Pãtraºcu
(Ceremony at 1st Infantry Division, Bucharest)Aspect de la momentul de reculegere - Divizia 2 Infanterie din Buzãu - foto Ene Toni
(Moment of silence – 2nd Infantry Division, Buzãu)
Aspect de la ceremonia militară organizată în Portul militar Constanța - foto GMMFN
(Military ceremony in militar port Constanța)
Vizualizat: 707 ori.
Aspect de la ceremonia organizată la Divizia 1 Infanterie din București - foto Gabriel Pătrașcu
(Ceremony at 1st Infantry Division, Bucharest)
Vizualizat: 789 ori.
Aspect de la momentul de reculegere - Divizia 2 Infanterie din Buzău - foto Ene Toni
(Moment of silence – 2nd Infantry Division, Buzău)
Vizualizat: 691 ori.
Aspect de la serviciul religios organizat de Brigada 282 Infanterie Mecanizatã din Focºani - foto Marius Diniþã
(Religious service 282nd Mechanized Brigade  Focºani)Aspect de la momentul de reculegere - Brigada 8 LAROM din Focºani - foto Cãtãlin Dina
(Moment of silence – 8th LAROM Brigade, Focºani)Aspect de la momentul de reculegere - Brigada 2 Infanterie din Craiova - foto Dacian Voiculescu
(Moment of silence – 2nd Infantry Brigade, Craiova)
Aspect de la serviciul religios organizat de Brigada 282 Infanterie Mecanizată din Focșani - foto Marius Diniță
(Religious service 282nd Mechanized Brigade Focșani)
Vizualizat: 723 ori.
Aspect de la momentul de reculegere - Brigada 8 LAROM din Focșani - foto Cătălin Dina
(Moment of silence – 8th LAROM Brigade, Focșani)
Vizualizat: 706 ori.
Aspect de la momentul de reculegere - Brigada 2 Infanterie din Craiova - foto Dacian Voiculescu
(Moment of silence – 2nd Infantry Brigade, Craiova)
Vizualizat: 782 ori.