Ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor și finalizării lucrărilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei din localitatea Popești-Leordeni

Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la ceremonia desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I - foto Cătălin Ovreiu