Ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor și finalizării lucrărilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei din localitatea Popești-Leordeni

Biserica-monument a Martirilor Timiºoarei din localitatea Popeºti-Leordeni - foto Valentin Ciobîrcã

Biserica-monument a Martirilor Timișoarei din localitatea Popești-Leordeni - foto Valentin Ciobîrcă