Aspect de la ceremonia desfãºuratã în garnizoana Sibiu - foto Radu Dinu 
Aspect de la ceremonia religioasã desfãºuratã la Monumentul Eroilor din garnizoana Focºani - foto Cãtãlin Dina 
Moment comemorativ în garnizoana Bistriþa - foto Florin Apãfãian
Aspect de la ceremonia desfășurată în garnizoana Sibiu - foto Radu Dinu
Vizualizat: 394 ori.
Aspect de la ceremonia religioasă desfășurată la Monumentul Eroilor din garnizoana Focșani - foto Cătălin Dina
Vizualizat: 387 ori.
Moment comemorativ în garnizoana Bistrița - foto Florin Apăfăian
Vizualizat: 356 ori.
Depunerea unei coroane de flori la monumentul eroilor din comuna Spãtaru, judeþul Buzãu - foto Toni Ene 
Aspect de la ceremonia organizatã de Divizia 4 Infanterie în Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca - foto Emil MoritzDefilarea Gãrzii de Onoare la Turda - foto M.Ap.N.
Depunerea unei coroane de flori la monumentul eroilor din comuna Spătaru, județul Buzău - foto Toni Ene
Vizualizat: 403 ori.
Aspect de la ceremonia organizată de Divizia 4 Infanterie în Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca - foto Emil Moritz
Vizualizat: 315 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare la Turda - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 331 ori.
Aspect de la ceremonia dedicatã Zilei Eroilor de la Ploieºti - foto M.Ap.N.Aspect de la ceremonia dedicatã Zilei Eroilor în garnizoana Iaºi - foto Daniel BurlacuAspect de la ceremonia dedicatã Zilei Eroilor în garnizoana Iaºi - foto Daniel Burlacu
Aspect de la ceremonia dedicată Zilei Eroilor de la Ploiești - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 290 ori.
Aspect de la ceremonia dedicată Zilei Eroilor în garnizoana Iași - foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 352 ori.
Aspect de la ceremonia dedicată Zilei Eroilor în garnizoana Iași - foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 258 ori.
Aspect de la ceremonia dedicatã Zilei Eroilor organizatã la Cimitirul Eroilor Revoluþiei - foto Dan NistorAspect de la ceremonia dedicatã Zilei Eroilor organizatã la Cimitirul Eroilor Revoluþiei - foto Dan NistorDepunerea unei coroane de flori din partea Ministerului Apãrãrii Naþionale la Cimitirul Ghencea Militar - foto M.Ap.N.
Aspect de la ceremonia dedicată Zilei Eroilor organizată la Cimitirul Eroilor Revoluției - foto Dan Nistor
Vizualizat: 291 ori.
Aspect de la ceremonia dedicată Zilei Eroilor organizată la Cimitirul Eroilor Revoluției - foto Dan Nistor
Vizualizat: 305 ori.
Depunerea unei coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale la Cimitirul Ghencea Militar - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 297 ori.
Aspect de la ceremonia dedicatã Zilei Eroilor organizatã la Cimitirul eroilor din Satu Mare - foto MApNDefilarea Gãrzii de onoare la Monumentul ostaºului român din Satu Mare - foto MApNDefilarea Gãrzii de onoare la Cimitirul eroilor de la Muntele Rece, Jud. Cluj - foto Olga Coman
Aspect de la ceremonia dedicată Zilei Eroilor organizată la Cimitirul eroilor din Satu Mare - foto MApN
Vizualizat: 310 ori.
Defilarea Gărzii de onoare la Monumentul ostașului român din Satu Mare - foto MApN
Vizualizat: 262 ori.
Defilarea Gărzii de onoare la Cimitirul eroilor de la Muntele Rece, Jud. Cluj - foto Olga Coman
Vizualizat: 351 ori.