Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea primeºte onorul - foto Cãtãlin Ovreiu
(The Minister of National Defence Gabriel Oprea saluted by the troops) Comandantul batalionului,locotenent-colonelul Dorin Toma, salutã oficialitãþile participante la ceremonie  - foto Valentin Ciobârcã
(Lieutenant Colonel Dorin Toma, the battalion commander, saluting the officials present at the ceremony)Aspect din timpul slujbei religioase - foto Cãtãlin Ovreiu
(Religious service)
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea primește onorul - foto Cătălin Ovreiu
(The Minister of National Defence Gabriel Oprea saluted by the troops)
Vizualizat: 2128 ori.
Comandantul batalionului,locotenent-colonelul Dorin Toma, salută oficialitățile participante la ceremonie - foto Valentin Ciobârcă
(Lieutenant Colonel Dorin Toma, the battalion commander, saluting the officials present at the ceremony)
Vizualizat: 2368 ori.
Aspect din timpul slujbei religioase - foto Cătălin Ovreiu
(Religious service)
Vizualizat: 2043 ori.
Locotenent-colonelul Toma adresându-se audienþei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Lieutenant Colonel Dorin Toma addressing the participants)Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea adresându-se audienþei prezente la ceremonie - foto Valentin Ciobârcã
(The Minister of National Defence Gabriel Oprea addressing the participants)Defilarea militarilor Batalionului 495 Infanterie "Cãpitan ªtefan Soverth"- foto Cãtãlin Ovreiu
(Troops of the 495th "Cpt. ªtefan ªoverth" Infantry Battalion marching)
Locotenent-colonelul Toma adresându-se audienței - foto Cătălin Ovreiu
(Lieutenant Colonel Dorin Toma addressing the participants)
Vizualizat: 2227 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea adresându-se audienței prezente la ceremonie - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence Gabriel Oprea addressing the participants)
Vizualizat: 2072 ori.
Defilarea militarilor Batalionului 495 Infanterie "Căpitan Ștefan Soverth"- foto Cătălin Ovreiu
(Troops of the 495th "Cpt. Ștefan Șoverth" Infantry Battalion marching)
Vizualizat: 2094 ori.
Defilarea militarilor Batalionului 495 Infanterie "Cãpitan ªtefan Soverth"- foto Cãtãlin Ovreiu
(Troops of the 495th "Cpt. ªtefan ªoverth" Infantry Battalion marching)Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobârcã
(Photo from the ceremony)Defilarea militarilor Batalionului 495 Infanterie "Cãpitan ªtefan Soverth"- foto Cãtãlin Ovreiu
(Troops of the 495th "Cpt. ªtefan ªoverth" Infantry Battalion marching)
Defilarea militarilor Batalionului 495 Infanterie "Căpitan Ștefan Soverth"- foto Cătălin Ovreiu
(Troops of the 495th "Cpt. Ștefan Șoverth" Infantry Battalion marching)
Vizualizat: 2253 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobârcă
(Photo from the ceremony)
Vizualizat: 2245 ori.
Defilarea militarilor Batalionului 495 Infanterie "Căpitan Ștefan Soverth"- foto Cătălin Ovreiu
(Troops of the 495th "Cpt. Ștefan Șoverth" Infantry Battalion marching)
Vizualizat: 2142 ori.
Familiile ºi prietenii militarilor - foto Valentin Ciobârcã
(Troops’ families and friends)Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea împreunã cu militarii Batalionului 495 Infanterie - foto Cãtãlin Ovreiu
(The Minister of National Defence Gabriel Oprea with the troops of the 495th Infantry Battalion)Militarii împreunã cu copiii lor - foto Cãtãlin Ovreiu
(Soldiers and their children)
Familiile și prietenii militarilor - foto Valentin Ciobârcă
(Troops’ families and friends)
Vizualizat: 2072 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea împreună cu militarii Batalionului 495 Infanterie - foto Cătălin Ovreiu
(The Minister of National Defence Gabriel Oprea with the troops of the 495th Infantry Battalion)
Vizualizat: 2455 ori.
Militarii împreună cu copiii lor - foto Cătălin Ovreiu
(Soldiers and their children)
Vizualizat: 2180 ori.