ªeful Statului Major General, generalul maior ªtefan Dãnilã, trece în revistã formaþia - foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff, Major General ªtefan Dãnilã reviewing the troops)Militari în timpul executãrii Apelului Solemn - foto Cristian Surugiu
(Soldiers during the Solemn Call)ªeful SMFT acordã o distincþie unui militar - foto Cristian Surugiu
(The chief of the Land Forces Staff offers an award to a soldier)
Șeful Statului Major General, generalul maior Ștefan Dănilă, trece în revistă formația - foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff, Major General Ștefan Dănilă reviewing the troops)
Vizualizat: 2209 ori.
Militari în timpul executării Apelului Solemn - foto Cristian Surugiu
(Soldiers during the Solemn Call)
Vizualizat: 2156 ori.
Șeful SMFT acordă o distincție unui militar - foto Cristian Surugiu
(The chief of the Land Forces Staff offers an award to a soldier)
Vizualizat: 2012 ori.
ªeful SMG felicitã un militar pentru îndeplinirea misiunii - foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff congratulating a soldier upon completing his mission)Generalul maior ªtefan Dãnilã prezintã mesajul ministrului apãrãrii naþionale adresat militarilor- foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff, Major General ªtefan Dãnilã delivering the message of the defence minister to the soldiers)Aspect din timpul ceremoniei - foto Cristian Surugiu
(Unfolding of the ceremony)
Șeful SMG felicită un militar pentru îndeplinirea misiunii - foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff congratulating a soldier upon completing his mission)
Vizualizat: 2051 ori.
Generalul maior Ștefan Dănilă prezintă mesajul ministrului apărării naționale adresat militarilor- foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff, Major General Ștefan Dănilă delivering the message of the defence minister to the soldiers)
Vizualizat: 1968 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Cristian Surugiu
(Unfolding of the ceremony)
Vizualizat: 1954 ori.
Militar împreunã cu familia - foto Cristian Surugiu
(A soldier with his family)
Militar împreună cu familia - foto Cristian Surugiu
(A soldier with his family)
Vizualizat: 2111 ori.