Ridicarea Drapelului pe timpul intonarii Imnului National - foto Valentin Ciobîrcã
(The National Flag is hoisted while the National Anthem is played)
Ministrul Apãrãrii Naþionale se adreseazã audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence addresses the audience)
Preºedintele României se adreseazã audienþei - foto Valentin Ciobîrcã 
(The President of Romania addresses the audience)
Ridicarea Drapelului pe timpul intonarii Imnului National - foto Valentin Ciobîrcă
(The National Flag is hoisted while the National Anthem is played)
Vizualizat: 1156 ori.
Ministrul Apărării Naționale se adresează audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence addresses the audience)
Vizualizat: 1140 ori.
Președintele României se adresează audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(The President of Romania addresses the audience)
Vizualizat: 1077 ori.
Preºedintele Traian Bãsescu sãrutã Drapelul - foto Valentin Ciobîrcã 
(President Traian Bãsescu kissing the Flag)
Ministrul Gabriel Oprea sãrutã Drapelul - foto Cãtãlin Ovreiu
(Minister Gabriel Oprea kissing the Flag)
ªeful Statului Major General sãrutã Drapelul - foto Petricã Mihalache
(The chief of General Staff kissing the Flag)
Președintele Traian Băsescu sărută Drapelul - foto Valentin Ciobîrcă
(President Traian Băsescu kissing the Flag)
Vizualizat: 1102 ori.
Ministrul Gabriel Oprea sărută Drapelul - foto Cătălin Ovreiu
(Minister Gabriel Oprea kissing the Flag)
Vizualizat: 1055 ori.
Șeful Statului Major General sărută Drapelul - foto Petrică Mihalache
(The chief of General Staff kissing the Flag)
Vizualizat: 1035 ori.
Oficialitãþile prezente la ceremonie salutã Drapelul - foto Valentin Ciobîrcã
(Officials present at the ceremony kissing the Flag)
Oficialitãþile prezente la ceremonie asistã la defilarea gãrzii de onoare - foto Valentin Ciobîrcã 
(Officials present at the ceremony watching the march of the Guard of Honor)
Aspect de la ceremonie - foto Cãtãlin Ovreiu
(Unfolding of the ceremony)
Oficialitățile prezente la ceremonie salută Drapelul - foto Valentin Ciobîrcă
(Officials present at the ceremony kissing the Flag)
Vizualizat: 1112 ori.
Oficialitățile prezente la ceremonie asistă la defilarea gărzii de onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(Officials present at the ceremony watching the march of the Guard of Honor)
Vizualizat: 1112 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Cătălin Ovreiu
(Unfolding of the ceremony)
Vizualizat: 1068 ori.
Veterani de rãzboi ºi ataºati militari strãini acreditaþi la Bucureºti asistã la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcã
(War veterans, foreign defence attachees accredited to Bucharest watching the ceremony)
Copil cu Drapelul tricolor - foto Petricã Mihalache
(Child holding the tricolour Flag)
Focºani - Ceremonia de arborare a Drapelului Naþional  - foto Cãtãlin Dina.
(Focºani – Ceremony for the hoisting of the National Flag)
Veterani de război și atașati militari străini acreditați la București asistă la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcă
(War veterans, foreign defence attachees accredited to Bucharest watching the ceremony)
Vizualizat: 1129 ori.
Copil cu Drapelul tricolor - foto Petrică Mihalache
(Child holding the tricolour Flag)
Vizualizat: 1218 ori.
Focșani - Ceremonia de arborare a Drapelului Național - foto Cătălin Dina.
(Focșani – Ceremony for the hoisting of the National Flag)
Vizualizat: 862 ori.