Generalul maior ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, împreunã cu generalul Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare - foto Vali Ciobîrcã
(General ªtefan Dãnilã, chief of General Staff and General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation) Generalul Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare, trece în revistã Garda de onoare  - foto Vali Ciobîrcã
(General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation reviewing the Guard of Honor)Viorel Oancea, secretar de stat pentru politica de apãrare ºi planificare, ºi generalul Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare - foto Vali Ciobîrcã 
(Viorel Oancea, State Secretary for Defence Policy and Planning and General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation)
Generalul maior Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, împreună cu generalul Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare - foto Vali Ciobîrcă
(General Ștefan Dănilă, chief of General Staff and General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation)
Vizualizat: 1297 ori.
Generalul Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare, trece în revistă Garda de onoare - foto Vali Ciobîrcă
(General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 1025 ori.
Viorel Oancea, secretar de stat pentru politica de apărare și planificare, și generalul Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare - foto Vali Ciobîrcă
(Viorel Oancea, State Secretary for Defence Policy and Planning and General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation)
Vizualizat: 807 ori.