Vizita la Ministerul Apărării Naționale a generalului Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare (General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation Visits the Romanian Ministry of National Defence)

Generalul maior ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, împreunã cu generalul Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare - foto Vali Ciobîrcã
(General ªtefan Dãnilã, chief of General Staff and General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation)

Generalul maior Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, împreună cu generalul Stéphane Abrial, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare - foto Vali Ciobîrcă
(General Ștefan Dănilă, chief of General Staff and General Stéphane Abrial, Supreme Allied Commander Transformation)