Deschiderea cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict

Locþiitorul comandantului Brigãzii 81 Mecanizatã din Bistriþa prezintã marea unitate

Locțiitorul comandantului Brigăzii 81 Mecanizată din Bistrița prezintă marea unitate