Aspecte de la pregătirea jurnaliștilor care transmit din zone de conflict

Instrucþie genisticã - prezentarea efectelor unei încãrcãturi de trotil

Instrucție genistică - prezentarea efectelor unei încărcături de trotil