Instruire NBC a jurnaliștilor cursanți

Ieºirea din zona cu atmosferã contaminatã

Ieșirea din zona cu atmosferă contaminată