Ceremonia de absolvire a ofițerilor promoției 114 "DIMITRIE CANTEMIR" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a cursanților seriei a XXII-a a Colegiului Național de Apărare

Ministrul apãrãrii naþionale oferã o distincþie ºefului de promoþie - foto Vali Ciobîrcã
(The minister of national defence offering a medal)

Ministrul apărării naționale oferă o distincție șefului de promoție - foto Vali Ciobîrcă
(The minister of national defence offering a medal)