Ceremonia de absolvire a ofițerilor promoției 114 "DIMITRIE CANTEMIR" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a cursanților seriei a XXII-a a Colegiului Național de Apărare

Ministrul Apãrãrii Naþionale se adreseazã audienþei - foto Vali Ciobîrcã
(The minister of national defence addressing the audience)

Ministrul Apărării Naționale se adresează audienței - foto Vali Ciobîrcă
(The minister of national defence addressing the audience)