Ceremonia de absolvire a ofițerilor promoției 114 "DIMITRIE CANTEMIR" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a cursanților seriei a XXII-a a Colegiului Național de Apărare

Aspect din timpul ceremoniei - foto Vali Ciobîrcã
(Photo from the ceremony)

Aspect din timpul ceremoniei - foto Vali Ciobîrcă
(Photo from the ceremony)