Ceremonia de absolvire a ofițerilor promoției 114 "DIMITRIE CANTEMIR" a Universității Naționale de Apărare "Carol I" și a cursanților seriei a XXII-a a Colegiului Național de Apărare

Promoþia de ofiþeri 114 "Dimitrie Cantemir" - foto Vali Ciobîrcã
(114th "Dimitrie Cantemir" series of graduates)

Promoția de ofițeri 114 "Dimitrie Cantemir" - foto Vali Ciobîrcă
(114th "Dimitrie Cantemir" series of graduates)