Aspecte de la Parada militară din Piața Arcului de Triumf

Defilarea Drapelelor de luptã

Defilarea Drapelelor de luptă