Aspecte de la Parada militară din Piața Arcului de Triumf

Oficialitãþi prezente la Parada militarã de la Arcul de Triumf

Oficialități prezente la Parada militară de la Arcul de Triumf