Ministrul Gabriel Oprea l-a înaintat în mod excepțional în gradul de locotenent pe sublocotenentul Daniel Trefaș, rănit în Afganistan (The Minister of National Defence Gabriel Oprea promoted 2nd Lieutenant Daniel-Cătălin Trefaș in rank, for exceptional merits, after being wounded in Afghanistan. )

Aspect din timpul ceremoniei de înaintare în grad ºi de conferire a Emblemei "Onoarea Armatei României" (Promoting in rank and awarding 2nd Lieutenant Daniel-Cãtãlin Trefaº the Emblem "Onoarea Armatei României" [Honorary Emblem of the Romanian Armed Forces] with war insignia)

Aspect din timpul ceremoniei de înaintare în grad și de conferire a Emblemei "Onoarea Armatei României" (Promoting in rank and awarding 2nd Lieutenant Daniel-Cătălin Trefaș the Emblem "Onoarea Armatei României" [Honorary Emblem of the Romanian Armed Forces] with war insignia)