Ceremonia prilejuită de sosirea din Afganistan a Elementului de Comandă și Control (Combined Team Zabul) și a Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" (Combined Team Zabul, the 2nd "Călugăreni" Infantry Battalion Return from Afghanistan)

Ministrul Apãrãrii Naþionale  Gabriel Oprea alãturi de conducerea ministerului, în timpul ceremoniei
(Defence Minister Gabriel Oprea and military leadership assisting at the ceremony)

Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea alături de conducerea ministerului, în timpul ceremoniei
(Defence Minister Gabriel Oprea and military leadership assisting at the ceremony)