Ceremonia prilejuită de sosirea din Afganistan a Elementului de Comandă și Control (Combined Team Zabul) și a Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" (Combined Team Zabul, the 2nd "Călugăreni" Infantry Battalion Return from Afghanistan)

Ministrul Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea se adreseazã militarilor întorºi acasã
(Defence Minister Gabriel Oprea addressing the troops that returned home)

Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea se adresează militarilor întorși acasă
(Defence Minister Gabriel Oprea addressing the troops that returned home)