Transport de ajutoare în judeþele Vrancea ºi Buzãu
(Aid convoy heading to Vrancea and Buzãu Counties)Descãrcarea ajutoarelor în localitatea Reghiu, judeþul Vrancea
(Unloading the aid in the area of Reghiu, Vrancea County)Descãrcarea ajutoarelor în localitatea Sihlea, judeþul Buzãu
(Unloading the aid in the area of Sihlea, Buzãu County)
Transport de ajutoare în județele Vrancea și Buzău
(Aid convoy heading to Vrancea and Buzău Counties)
Vizualizat: 515 ori.
Descărcarea ajutoarelor în localitatea Reghiu, județul Vrancea
(Unloading the aid in the area of Reghiu, Vrancea County)
Vizualizat: 447 ori.
Descărcarea ajutoarelor în localitatea Sihlea, județul Buzău
(Unloading the aid in the area of Sihlea, Buzău County)
Vizualizat: 452 ori.
Remorcherul fluvial 328 în acþiune (River tugboat 328 in action )Remorcherul 328 transportã persoane între Tulcea ºi Tudor Vladimirescu(River tugboat 328 transporting people between Tulcea and Tudor Vladimirescu)Ambarcarea persoanelor la bordul remorcherului fluvial 328 (People embarking on river tugboat 328 )
Remorcherul fluvial 328 în acțiune (River tugboat 328 in action )
Vizualizat: 496 ori.
Remorcherul 328 transportă persoane între Tulcea și Tudor Vladimirescu(River tugboat 328 transporting people between Tulcea and Tudor Vladimirescu)
Vizualizat: 448 ori.
Ambarcarea persoanelor la bordul remorcherului fluvial 328 (People embarking on river tugboat 328 )
Vizualizat: 438 ori.
Militarii îi ajutã pe oameni sã se urce la bordul remorcherului fluvial (Troops assisting people to get onboard of the river tugboat )Militarii Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã din Focºani în sprijinul populaþiei afectate
(Troops of the 282nd Mechanized Brigade of Focºani bringing relief to the population in distress )Militarii Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã din Focºani în sprijinul persoanelor care au necesitat ajutor medical
(Troops of the 282nd Mechanized Brigade of Focºani helping the people in need of medical assistance)
Militarii îi ajută pe oameni să se urce la bordul remorcherului fluvial (Troops assisting people to get onboard of the river tugboat )
Vizualizat: 433 ori.
Militarii Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată din Focșani în sprijinul populației afectate
(Troops of the 282nd Mechanized Brigade of Focșani bringing relief to the population in distress )
Vizualizat: 622 ori.
Militarii Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată din Focșani în sprijinul persoanelor care au necesitat ajutor medical
(Troops of the 282nd Mechanized Brigade of Focșani helping the people in need of medical assistance)
Vizualizat: 679 ori.
O maºinã de luptã a infanteriei MLI 84 M echipatã MEDEVAC, aparþinând Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã din Focºani, a intervenit în localitatea Vintileasca, jud. Vrancea, pentru evacuarea unei femei bolnave care avea nevoie urgentã de ajutor medical
(An Infantry Fighting Vehicle, MLI 84 M, of the 282nd Mechanized Brigade from Focºani, equipped for medical evacuation and a crew of five troops, intervened for the evacuation of woman from Vintileasca, Vrancea County, who needed urgent medical care)Intervenþie a militarilor din Focºani în localitatea Vintileasca, jud. Vrancea, pentru evacuarea unei femei bolnave care avea nevoie urgentã de ajutor medical 
(Intervention of the troops from Focºani for the evacuation of a woman from Vintileasca, Vrancea County, needing urgent medical assistance)Remorcherul militar fluvial RF 328 asigurã transportul de persoane pe Dunãre, între municipiul Tulcea ºi suburbia Tudor Vladimirescu
(Military river tugboat RF 328 transporting people along the Danube, between Tulcea Municipality and Tudor Vladimirescu )
O mașină de luptă a infanteriei MLI 84 M echipată MEDEVAC, aparținând Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată din Focșani, a intervenit în localitatea Vintileasca, jud. Vrancea, pentru evacuarea unei femei bolnave care avea nevoie urgentă de ajutor medical
(An Infantry Fighting Vehicle, MLI 84 M, of the 282nd Mechanized Brigade from Focșani, equipped for medical evacuation and a crew of five troops, intervened for the evacuation of woman from Vintileasca, Vrancea County, who needed urgent medical care)
Vizualizat: 1064 ori.
Intervenție a militarilor din Focșani în localitatea Vintileasca, jud. Vrancea, pentru evacuarea unei femei bolnave care avea nevoie urgentă de ajutor medical
(Intervention of the troops from Focșani for the evacuation of a woman from Vintileasca, Vrancea County, needing urgent medical assistance)
Vizualizat: 764 ori.
Remorcherul militar fluvial RF 328 asigură transportul de persoane pe Dunăre, între municipiul Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu
(Military river tugboat RF 328 transporting people along the Danube, between Tulcea Municipality and Tudor Vladimirescu )
Vizualizat: 926 ori.
Remorcherul militar fluvial RF 328 asigurã transportul de persoane pe Dunãre, între municipiul Tulcea ºi suburbia Tudor Vladimirescu
(Military river tugboat RF 328 transporting people along the Danube, between Tulcea Municipality and Tudor Vladimirescu )Aspect din timpul ambarcãrii persoanelor la bordul remorcherului militar
(People getting onboard the military tugboat)Aspect de la conferinþa de presã comunã a primului-ministru Emil Boc, a Ministrului Transporturilor ºi Infrastructurii Anca Boagiu ºi a Ministrului Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea
(Press conference of Prime Minister, Emil Boc, Minister of Transportation and Infrastructure, Anca Boagiu and Minister of National Defence, Gabriel Oprea)
Remorcherul militar fluvial RF 328 asigură transportul de persoane pe Dunăre, între municipiul Tulcea și suburbia Tudor Vladimirescu
(Military river tugboat RF 328 transporting people along the Danube, between Tulcea Municipality and Tudor Vladimirescu )
Vizualizat: 810 ori.
Aspect din timpul ambarcării persoanelor la bordul remorcherului militar
(People getting onboard the military tugboat)
Vizualizat: 781 ori.
Aspect de la conferința de presă comună a primului-ministru Emil Boc, a Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Anca Boagiu și a Ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea
(Press conference of Prime Minister, Emil Boc, Minister of Transportation and Infrastructure, Anca Boagiu and Minister of National Defence, Gabriel Oprea)
Vizualizat: 1413 ori.