Intervenția armatei în sprijinul populației afectate de viscol și ninsori (The Military in Support of People Affected by Snow Storms)

Transport de ajutoare în judeþele Vrancea ºi Buzãu
(Aid convoy heading to Vrancea and Buzãu Counties)

Transport de ajutoare în județele Vrancea și Buzău
(Aid convoy heading to Vrancea and Buzău Counties)