Intervenția armatei în sprijinul populației afectate de viscol și ninsori (The Military in Support of People Affected by Snow Storms)

Descãrcarea ajutoarelor în localitatea Sihlea, judeþul Buzãu
(Unloading the aid in the area of Sihlea, Buzãu County)

Descărcarea ajutoarelor în localitatea Sihlea, județul Buzău
(Unloading the aid in the area of Sihlea, Buzău County)