Intervenția armatei în sprijinul populației afectate de viscol și ninsori (The Military in Support of People Affected by Snow Storms)

Intervenþie a militarilor din Focºani în localitatea Vintileasca, jud. Vrancea, pentru evacuarea unei femei bolnave care avea nevoie urgentã de ajutor medical 
(Intervention of the troops from Focºani for the evacuation of a woman from Vintileasca, Vrancea County, needing urgent medical assistance)

Intervenție a militarilor din Focșani în localitatea Vintileasca, jud. Vrancea, pentru evacuarea unei femei bolnave care avea nevoie urgentă de ajutor medical
(Intervention of the troops from Focșani for the evacuation of a woman from Vintileasca, Vrancea County, needing urgent medical assistance)