Intervenția armatei în sprijinul populației afectate de viscol și ninsori (The Military in Support of People Affected by Snow Storms)

O maºinã de luptã a infanteriei MLI 84 M echipatã MEDEVAC, aparþinând Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã din Focºani, a intervenit în localitatea Vintileasca, jud. Vrancea, pentru evacuarea unei femei bolnave care avea nevoie urgentã de ajutor medical
(An Infantry Fighting Vehicle, MLI 84 M, of the 282nd Mechanized Brigade from Focºani, equipped for medical evacuation and a crew of five troops, intervened for the evacuation of woman from Vintileasca, Vrancea County, who needed urgent medical care)

O mașină de luptă a infanteriei MLI 84 M echipată MEDEVAC, aparținând Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată din Focșani, a intervenit în localitatea Vintileasca, jud. Vrancea, pentru evacuarea unei femei bolnave care avea nevoie urgentă de ajutor medical
(An Infantry Fighting Vehicle, MLI 84 M, of the 282nd Mechanized Brigade from Focșani, equipped for medical evacuation and a crew of five troops, intervened for the evacuation of woman from Vintileasca, Vrancea County, who needed urgent medical care)