Armata continuă colectarea și distribuirea produselor alimentare și materialelor de strictă necesitate pentru populația afectată de viscol și ninsori (Military Personnel Acting in Support of People Affected by Abundant Snowfalls)

Încãrcarea ajutoarelor colectate la Timiºoara în aeronava C-27J Spartan (Loading the aid collected in Timiºoara in a C-27J Spartan aircraft )

Încărcarea ajutoarelor colectate la Timișoara în aeronava C-27J Spartan (Loading the aid collected in Timișoara in a C-27J Spartan aircraft )