Armata continuă colectarea și distribuirea produselor alimentare și materialelor de strictă necesitate pentru populația afectată de viscol și ninsori (Military Personnel Acting in Support of People Affected by Abundant Snowfalls)

Centrul de colectare a ajutoarelor din Bucuresti - Universitatea Naþionalã de Apãrare (Aid collecting center in Bucharest – National Defence University)

Centrul de colectare a ajutoarelor din Bucuresti - Universitatea Națională de Apărare (Aid collecting center in Bucharest – National Defence University)