Armata continuă colectarea și distribuirea produselor alimentare și materialelor de strictă necesitate pentru populația afectată de viscol și ninsori (Military Personnel Acting in Support of People Affected by Abundant Snowfalls)

Descãrcarea camioanelor cu ajutoare în localitatea Mãrãºeºti, jud Vrancea 
(Unloading trucks in Mãrãºeºti, Vrancea County)

Descărcarea camioanelor cu ajutoare în localitatea Mărășești, jud Vrancea
(Unloading trucks in Mărășești, Vrancea County)