Armata continuă colectarea și distribuirea produselor alimentare și materialelor de strictă necesitate pentru populația afectată de viscol și ninsori (Military Personnel Acting in Support of People Affected by Abundant Snowfalls)

Distribuirea ajutoarelor în localitatea Mãrãºeºti, jud Vrancea 
(Distributing food in Mãrãºeºti, Vrancea County)

Distribuirea ajutoarelor în localitatea Mărășești, jud Vrancea
(Distributing food in Mărășești, Vrancea County)