Armata continuă colectarea și distribuirea produselor alimentare și materialelor de strictă necesitate pentru populația afectată de viscol și ninsori (Military Personnel Acting in Support of People Affected by Abundant Snowfalls)

La Bacãu, încãrcarea în camioane a ajutoarelor colectate la Timiºoara ºi Sibiu  (Loading in trucks aid collected in Timiºoara and Sibiu at Bacãu)

La Bacău, încărcarea în camioane a ajutoarelor colectate la Timișoara și Sibiu (Loading in trucks aid collected in Timișoara and Sibiu at Bacău)