Încãrcarea ajutoarelor colectate la Timiºoara în aeronava C-27J Spartan (Loading the aid collected in Timiºoara in a C-27J Spartan aircraft )Încãrcarea ajutoarelor colectate la Timiºoara în aeronava C-27J Spartan (Loading the aid collected in Timiºoara in a C-27J Spartan aircraft )Încãrcarea ajutoarelor colectate la Sibiu în aeronava C-27J Spartan  (Loading the aid collected in Sibiu in a C-27J Spartan aircraft )
Încărcarea ajutoarelor colectate la Timișoara în aeronava C-27J Spartan (Loading the aid collected in Timișoara in a C-27J Spartan aircraft )
Vizualizat: 443 ori.
Încărcarea ajutoarelor colectate la Timișoara în aeronava C-27J Spartan (Loading the aid collected in Timișoara in a C-27J Spartan aircraft )
Vizualizat: 445 ori.
Încărcarea ajutoarelor colectate la Sibiu în aeronava C-27J Spartan (Loading the aid collected in Sibiu in a C-27J Spartan aircraft )
Vizualizat: 435 ori.
Încãrcarea ajutoarelor colectate la Sibiu în aeronava C-27J Spartan    (Loading the aid collected in Sibiu in a C-27J Spartan aircraft )

Centrul de colectare a ajutoarelor din Cluj-Napoca (Aid collecting center in Cluj-Napoca)Centrul de colectare a ajutoarelor din Cluj-Napoca  (Aid collecting center in Cluj-Napoca)
Încărcarea ajutoarelor colectate la Sibiu în aeronava C-27J Spartan (Loading the aid collected in Sibiu in a C-27J Spartan aircraft )

Vizualizat: 430 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Cluj-Napoca (Aid collecting center in Cluj-Napoca)
Vizualizat: 394 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Cluj-Napoca (Aid collecting center in Cluj-Napoca)
Vizualizat: 350 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Cluj-Napoca (Aid collecting center in Cluj-Napoca)Centrul de colectare a ajutoarelor din Craiova (Aid collecting center in Craiova )Centrul de colectare a ajutoarelor din Craiova (Aid collecting center in Craiova )
Centrul de colectare a ajutoarelor din Cluj-Napoca (Aid collecting center in Cluj-Napoca)
Vizualizat: 361 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Craiova (Aid collecting center in Craiova )
Vizualizat: 365 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Craiova (Aid collecting center in Craiova )
Vizualizat: 380 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Craiova (Aid collecting center in Craiova )Centrul de colectare a ajutoarelor din Piteºti (Aid collecting center in Piteºti )Centrul de colectare a ajutoarelor din Piteºti (Aid collecting center in Piteºti )
Centrul de colectare a ajutoarelor din Craiova (Aid collecting center in Craiova )
Vizualizat: 349 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Pitești (Aid collecting center in Pitești )
Vizualizat: 348 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Pitești (Aid collecting center in Pitești )
Vizualizat: 344 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Piteºti(Aid collecting center in Piteºti )Centrul de colectare a ajutoarelor din Bacãu (Aid collecting center in Bacãu )Centrul de colectare a ajutoarelor din Bacãu(Aid collecting center in Bacãu )
Centrul de colectare a ajutoarelor din Pitești(Aid collecting center in Pitești )
Vizualizat: 356 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Bacău (Aid collecting center in Bacău )
Vizualizat: 346 ori.
Centrul de colectare a ajutoarelor din Bacău(Aid collecting center in Bacău )
Vizualizat: 330 ori.