Autoevaluarea activității desfășurate de M.Ap.N. în anul 2011 (Annual Report of the Ministry of National Defence)

Aspect de la ceremonia de primire a primului-ministru Mihai Rãzvan Ungureanu la sediul M.Ap.N.
(Welcoming ceremony for Prime Minister Mihai Rãzvan Ungureanu at MoND HQ)

Aspect de la ceremonia de primire a primului-ministru Mihai Răzvan Ungureanu la sediul M.Ap.N.
(Welcoming ceremony for Prime Minister Mihai Răzvan Ungureanu at MoND HQ)