Autoevaluarea activității desfășurate de M.Ap.N. în anul 2011 (Annual Report of the Ministry of National Defence)

Primul-ministru Mihai Rãzvan Ungureanu trece în revistã Garda de onoare
(Prime Minister Mihai Rãzvan Ungureanu reviewing the Guard of Honor)

Primul-ministru Mihai Răzvan Ungureanu trece în revistă Garda de onoare
(Prime Minister Mihai Răzvan Ungureanu reviewing the Guard of Honor)